Ders İçerikleri(Yeni Açılan Dersler)

Bankacılık

Bireysel İş Hukuku

İktisada Giriş

Para Banka

Sosyal Güvenlik Hukuku I

Sosyal Güvenlik Hukuku II

Sosyal Politika I

Sosyal Politika II

Ticaret Hukuku

Toplu İş Hukuku

Türk Vergi Sistemi

Uygulamalı Kamu Maliyesi

Vergi Uygulamaları

1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

1.Yarıyıl

Sigortacılığa Giriş

İşletmeye Giriş

Genel Muhasebe I

İktisada Giriş

Türk Dili I

Hukukun Temel Kavramları

İngilizce I

Akademik İngilizce I

2.Yarıyıl

Sosyal Güvenliğe Giriş

Genel Muhasebe II

Mikro İktisat

Örgütsel Davranış

Türk Dili II

Bankacılık

İngilizce II

Akademik İngilizce II

2.SINIF DERS İÇERİKLERİ

3.Yarıyıl

Borçlar Hukuku

Para Banka

Araştırma Yöntemleri

Makro İktisat

İstatistiksel Veri Analizi Uygulamaları

Sosyal Politika 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4.Yarıyıl

Sigorta Hukuku

Finansal Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetimi

Sosyal Politika 2

Ticaret Hukuku

Temel Bilgi Teknolojileri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

5.Yarıyıl

Girişimcilik

Sigorta Branşları ve Teknikleri

Bireysel İş Hukuku

6.Yarıyıl

Toplu İş Hukuku

Risk Yönetimi

Aracı Sigorta İşletmeleri

3.Sınıf Seçmeli Dersler

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Finansal Kurumlar ve Piyasalar

Avrupa Birliği ve Türkiye

Pazarlama

Yönetim ve Organizasyon

Medeni Hukuk

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Kamu Yönetimi

Davranış Bilimleri

Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları

Emeklilik ve Gelecek Planlaması

Kıymetli Evrak Hukuku

Toplam Kalite Yönetimi

Maliyet Muhasebesi

Banka ve Sigorta Muhasebesi

4.SINIF DERS İÇERİKLERİ

7.Yarıyıl

Sosyal Güvenlik Hukuku 1

Kamu Maliyesi

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

8.Yarıyıl

Sosyal Güvenlik Hukuku 2

Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık

Türk Vergi Sistemi

4.Sınıf Seçmeli Dersler

E-Ticaret

Mali Tablolar Analizi

Karar Verme Teknikleri

Hasar, Rücu ve Reasürans Teknikleri

SGK ve E-Devlet

İletişim ve Halkla İlişkiler

Sigorta Hizmetleri Pazarlaması

Tüketici Davranışları

İcra-İflas-Kamu Alacakları Tahsil Hukuku

Lojistik Sigortası

Yatırım Proje Değerlemesi

İşletme Matematiği

Uygulamalı Kamu Maliyesi

Vergi Hukuku

Vergi Uygulamaları

Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sistemi