Öğrenci Danışmanlığı

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Öğrenci Danışmanları

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 1.Sınıf ? Öğr. Gör. Ali CAN

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 2.Sınıf ? Yrd. Doç. Dr. Okan BÜTÜNER

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 3.Sınıf ? Arş. Gör. Abdulaziz SEZER

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 4.Sınıf ? Doç. Dr. Öznur BOZKURT